Dlaczego warto skorzystać z ośrodka leczenia narkomanii?

Narkomania to zjawisko społeczne, patologiczne. Charakteryzuje się uzależnieniem od przyjmowania środków odurzających w coraz większych dawkach. Choroba ta spowodowana jest krótszym lub dłuższym zażywaniem leków przeciwbólowych.
Narkomania prowadzi w krótkim czasie do różnych zaburzeń psychicznych. Jest to osłabienie
woli, kłamliwość, zaburzenia krytycyzmu. Prowadzi do degradacji społecznej, a często do wkroczenia na drogę przestępczą.
Narkomania zaawansowana to bardzo ciężka choroba, która stanowi bezpośrednie zagrożenia życia. Bardzo wyniszcza organizm, prowadząc do śmierci. Uzależnienie i zmiany psychiczne są często albo bardzo ciężkie do wyleczenia, albo wręcz niemożliwe. Medyczne metody leczenia pacjenta na własna rękę często nie przynoszą rezultatów.
Najlepszym sposobem, aby pomóc osobie uzależnionej od narkotyków jest umieszczenie jej w ośrodku leczenia narkomanii Medox. Terapia stosowana w tych instytucjach polega na całkowitym odosobnieniu chorego od świata zewnętrznego i na stosowaniu psychoterapii, połączonej z pracą.
Chociaż leczenie narkomanii można rozpocząć w każdym momencie trwania uzależnienia, to najlepsze efekty przynosi terapia rozpoczęta jak najwcześniej.
W ośrodkach leczenia narkomanii terapię przeprowadza się etapami. Pierwszy to autodiagnoza i diagnoza uzależnienia. Następnie chory musi utożsamić się z chorobą, uświadomić sobie jej negatywne skutki. Potem pacjent uczy się asertywności w grupie, pracuje nad radzeniem sobie z uzależnieniem od narkotyków, poznaje psychologiczne metody uzależnienia. Chorzy uczestniczą w grupach wsparcia, które uczą także jak rozpoznać sygnały, które świadczą o nawrocie choroby. Uczą się także jak zaakceptować uzależnienie i jak przestrzegać opracowanego programu zdrowienia po opuszczeniu ośrodka.
Oprócz tego pacjenci ośrodków mogą uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych, wydarzeniach kulturalnych czy w warsztatach.Także członkowie rodziny osób uzależnionych otrzymują stosowne wsparcie.
Ośrodki leczenia narkomanii znajdują się przeważnie w ustronnych i spokojnych miejscach, które sprzyjają nie tylko wyleczeniu, ale także złapaniu równowagi, która jest niezbędna do wyzdrowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

//